Close

Politike Naše stranke | Obrazovanje

CJELOŽIVOTNO UČENJE

Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih je važno sredstvo podrške uspješnoj realizaciji strateških ciljeva različitih sektorskih politika u BiH i kao takvo je naglašeno u gotovo svim razvojnim dokumentima Bosne i Hercegovine. No, zakonski okvir ovog obrazovanja je rasut u ogromnom broju zakonodavnih akata na različitim nivoima vlasti.  Osim u Republici Srpskoj i u Unsko-sanskom kantonu, na ostalim nivoima vlasti u BiH ne postoje posebni zakoni koji primarno reguliraju cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih. Na nivou BiH postoje tek principi i standardi obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja.

Ciljevi Naše stranke u vezi sa cjeloživotnim učenjem su da ono postane predmet javnog interesa, da se zakonski okvir njegovog regulisanja unaprijedi, da socijalni parteri i javni sektor particpiraju u njegovom stvaranju, da institucije obrazovnog sektora počnu vršiti monitoring kvaliteta rada škola u ovom sektoru i da se standardi nastavnog kadra za rad s odraslima unaprijede.

Mjere koje želimo poduzeti, a koje bi dovele do ostvarenja ovih ciljeva su da cjeloživotno učenje učinimo projektom koji je dostupan svim zainteresovanim odraslim osobama koje imaju potrebu za dodatnim usavršavanjem, prekvalifikacijom ili unapređenjem svojih znanja. Ono će postati potpora osobnom razvoju – „samoostvarenju“ pojedinca. Mi vidimo cjeloživotno učenje kao okvir koji može da da doprinos u konkurentnosti radnika na tržištu radne snage i njenoj većoj pokretljivosti. Mi ćemo podržati rad i unaprijediti kvalitet finansiranja ovih institucija. Mi ćemo povezati različite vidove obrazovanja sa cjeloživotnim učenjem u okviru obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.  Naročitu pažnju ćemo posvetiti obrazovanju različitih i ranjivih ciljnih grupa.

01.

Predškolsko obrazovanje

02.

Moderne i kompetitivne škole

03.

Visoko obrazovanje

04.

Fondacija za naučno-istraživački rad