Close

Politike Naše stranke | Socijalna sigurnost

DO BOLJEG STANDARDA

Broj djece u vrtićima u Bosni i Hercegovini je veoma nizak uslijed činjenice da je ova usluga nedovoljno zastupljena u ponudi (o čemu svjedoče liste čekanja na upis djece u Mostaru, Sarajevu i drugim bh. gradovima), kao i cijene usluge čije plaćanje mnoge porodice sebi ne mogu priuštiti. Zbog toga su prinuđeni koristiti usluge drugih članova porodice ili se sami opredjeljuju da ostaju kod kuće i čuvaju djecu zbog čega ne mogu učestvovati na tržištu radne snage.

Ovo znatno smanjuje zaposlenost, osobito zaposlenost žena, zbog čega njihov udio u neaktivnoj radnoj snazi u BiH iznosi 62%. Pored veće zaposlenosti žena, ova mjera doprinijela bi i boljoj socijalizaciji djece. Na osnovu podataka iz socijalne karte, odnosno imovinskog cenzusa želimo ove troškove subvencionirati onim porodicama koje ih nisu u mogućnosti platiti.

No, postojeći kapaciteti državnih vrtića, osobito u većim gradskim sredinama, ne odgovaraju potrebama zbog čega je neophodno investirati u izgradnju novih.

U kombinaciji s povećanjem veoma niskih naknada za dječiji doplatak (od 14.6 KM u ZDK do 80 KM u Brčko Distriktu) ova mjera će stimulisati i natalitet u Bosni i Hercegovini.

01.

Socijalna karta

02.

Tržište socijalnih usluga

03.

Socijalno poduzetništvo

04.

Ista prava svih invalida