Close

Politike Naše stranke | IT

E-UPRAVA

Izvršiti usklađivanje te izmjenu i dopunu analize propisa na svim nivoima koji utiču na elektronsko poslovanje u saradnji s privatnim sektorom: Zakon o elektronskom potpisu BiH, Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu BiH, Zakona o elektronskom dokumentu BiH i Zakon o elektronskom dokumentu FBiH Zakon o unutrašnjem platnom prometu FBiH.

Razlog: kod primjene ovog seta zakona, došlo je do problema neusklađenosti zakona i  podzakonskih akata koji regulišu rad institucija.

 

Na kantonalnom nivou:

 

  • Osnaživanje Zavoda za informatiku i statistiku (ili drugi model kontrole implementacije e-uprave na kantonalnom nivou);
  • Izgradnja tehnoloških parkova.

 

 

Također, nove digitalne tehnologije omogućavaju da se redefiniše uloga građana u političkom životu, odnosno građani bi trebali postati ravnopravniji u procesu donošenja odluka.

Ozbiljnija realizacija e-uprave kojom bi se pojednostavila i ubrzala procedura vađenja ličnih dokumenata još je daleko iako osnovne pretpostavke postoje (trenutno e-grunt/katastar).

Razlog je prije svega nepostojanje političke volje/znanja da se realizuju projekti digitalizacije baza podataka i uspostavi komunikacija između organa (horizontalno i vertikalno). Znači da će se uspostavljanje i unapređenje e-uprave obavljati između samih organa uprave (povećati horizontalnu povezanost ) i organa uprave ka građanima.

Da bi e-Uprava dala rezultate potrebno je prvo unaprijediti zakonske i podzakonske akte, jer digitalizacija može dati dobre rezultate ako se implementira na dobro postavljene osnove.

Naš cilj je: korištenjem ICT tehnologija kreirati javnu e-upravu na usluzi: građanima, obrazovnim institucijama i privredi, u svrhu osiguranja većeg životnog standarda, normalnog života.

 

Principi implementacije e-uprave:

  • Bilo koji organ Uprave ne smije da traži dokument i/ili podatak od građanina koji posjeduje ili do kojeg ima pristup, a u svrhu ispunjenja određenog zahjeva građanina;
  • Prioritet prilikom uvođenja imaju usluge koje imaju veću korist za građane;
  • Usluge moraju biti dostupne putem svih tehnologija i jednostavne za korištenje;
  • Sve usluge moraju biti dostupne osobama s invaliditetom.

 

Cilj Digitalne agende npr. nije samo svakom stanovniku EU omogućiti pristup internetu, već obezbijediti pomoć za bolje snalaženje u digitalnom svijetu.

01.

Internet za svako domaćinstvo

02.

Rast IT industrije

03.

IT obrazovanje, istraživanje i razvoj

04.

Strategija za IT sektora