Close

Politike Naše stranke | IT

INTERNET ZA SVAKO DOMAĆINSTVO

Prema Indeksu razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija /IKT/ Međunarodne unije za telekomunikacije 2016. godine BiH je bila na 77. mjestu i posljednja u regionu. Na osnovu dobijenih rezultata provedenog istraživanja (Upotreba IKT tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno za 2016. Federalnog zavoda za statistiku) 63,0% domaćinstava posjeduje internet priključak.

 

Naš politički cilj:

  • Dostupnost osnovnog širokopojasnog interneta za sve do 2019. godine;
  • Do 2022. svakom građaninu (domaćinstvu) u BiH treba da bude dostupan internet brzine preko 30Mb/s (cilj EU s odmakom od dvije godine), a za 50% građanstva internet brzine 100Mb/s.

 

Dinamika realizacije i svi drugi njeni aspekti biće određeni „Strategijom širokopojasnosti“ kojom će se definisati svi aspekti implementacije politike.

01.

Rast IT industrije

02.

E-uprava

03.

IT obrazovanje, istraživanje i razvoj

04.

Strategija za IT sektora