Close

Politike Naše stranke | Socijalna sigurnost

ISTA PRAVA SVIH INVALIDA

Najveći izdaci u oblasti socijalnih davanja u BiH odnose se na boračke naknade, subvencije raznih potreba boračke populacije, izdvajanja za ratne vojne invalide i udruženja koja ih okupljaju. Ukupna izdvajanja za socijalnu zaštitu iznose oko 4% društvenog bruto proizvoda pri čemu se najveći dio troši na „boračku populaciju“. Ovo se često radi nauštrb izdvajanja za druge kategorije stanovništva. Primjera radi,  osobe s civilnim (neratnim) invaliditetom ostvaruju prava samo ako imaju stepen oštećenja 90 i 100%, civilne žrtve rata ostvaruju prava ako imaju stepen oštećenja organizma 60% i više, a ratni vojni invalidi ako imaju stepen oštećenja 20% i više.

Visine prava su također različite. Osobe s istom vrstom i najvećim stepenom invaliditeta, koje ostvaruju prava na invalidninu, dodatak za pomoć i njegu prve grupe i ortopedski dodatak u 100% iznosu imaju naknade koje veoma variraju u odnosu na to radi li se o ratnom ili neratnom invaliditetu. Mi smatramo da ova diskriminacija treba biti izbrisana.

01.

Socijalna karta

02.

Do boljeg standarda

03.

Tržište socijalnih usluga

04.

Socijalno poduzetništvo