Close

Politike Naše stranke | Evropska Bosna i Hercegovina

PRAVEDNIJI IZBORNI SISTEM

Načelnici opština i gradonačelnici (uključujući Sarajevo i Mostar) birat će se izravno, natpolovičnom većinom u dva kruga. Ovo će omogućiti da izabrani kandidat/kinja uživa puni legitimitet građana. Donijet će se posebni zakoni o ovim gradovima kojima će nadležnosti gradova biti znatno povećane nauštrb općina i kantona.

Gradska vijeća Sarajeva i Mostara birat će se kao opštinska vijeća, izravno, za zaštitnim kvotama pripadnika konstitutivnih naroda i Ostalih.

Izborni prag za opštinska vijeća i kantonalne skupštine podignut će se na 4 %. To će smanjiti negativne efekte političke rascjepkanosti koja dovodi do nestabilnih skupštinskih većina. Uvest će se institut prijevremenih izbora budući da postojeće rješenje koje ovaj institut ne poznaje nije zadovoljilo očekivanja u smislu obezbjeđivanja stabilnosti skupštinskih većina, odnosno vlada.

Ukinut će se upravni odbori i nadzorni odbori javnih ustanova i javnih preduzeća, u skladu s preporukom Ombudsmana za ljudska prava BiH, odgovornost za poslovanje preuzet će nadležni imenovani i izabrani organi.

Osim što Bosnu i Hercegovinu približavaju evropskom pravnom prostoru, ove promjene imat će i nezanemariv ekonomski efekt. Ukidanje Predsjedništva BiH i uvođenje posredno biranog predsjednika države, ukidanje Doma naroda PS BiH, ukidanje Doma naroda Parlamenta FBiH, ukidanje upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i javnih ustanova u BiH, FBiH, RS i kantonima uštedit će najmanje 20 miliona KM budžetskog novca.

01.

Bolji ustav