Close

Politike Naše stranke | Socijalna sigurnost

TRŽIŠTE SOCIJALNIH USLUGA

Centri za socijalni rad, pogotovo oni izvan naših glavnih gradskih centara, imaju slabu finansijsku podršku. Ulaganjem većih sredstava, otvorio bi se prostor za kvalitetnije pružanje usluga. No, ono što bi tome prethodilo bilo bi određivanje cijena socijalnih usluga koje se plaćaju iz budžeta. To bi značilo da, primjera radi, općina, kanton ili Federacija odredi cijenu jednog sata tuđe njege, ili neke druge usluge koju plaća. Na osnovu toga bi više firmi ili pojedinaca moglo ući na tržište pružanja ovih usluga, a cijena usluge bi se smanjila.

Centri za socijalni rad trebaju se profesionalno izdići iznad nivoa općinske službe. Jedna od stvari koja bi njihovu društvenu ulogu unaprijedila bilo bi preispitivanje stanja onih lica kojima je oduzeta radna sposobnost.  Oduzimanje radne sposobnosti otvara ogroman prostor za zloupotrebe imovine koja pripada tim licima.

S tim u vezi je i strategija deinstitucionalizacije lica koja su, budući da se nalaze u stanju socijalne potrebe, smještena u socijalne institucije, a koju provodi Federacija BiH. Stanje i uslovi u kojima su smještena ova lica nije zadovoljavajuće. Njima je oduzeta ili umanjena poslovna sposobnost, u ovim ustanovama u prosjeku provode između deset i dvadeset godina bez prava žalbe na to što ih se tamo zadržava i isključeni su iz društvenog života. Mi želimo da ohrabrimo institucije koje se bave mjerama kao što su provođenje Zakona o hraniteljstvu Federacije BiH iz 2017. godine koje imaju za cilj da se broj lica u ovim institucijama smanji, a istovremeno poveća broj onih koji će biti smješteni u hraniteljskim porodicama. Ovim će se smanjiti troškovi socijalne zaštite, a ljudima koja imaju interes za stimulacijom i podržavanjem institucionaliziranih lica će se omogućiti da, umjesto dosadašnje prakse netransparentnog podržavanja institucija, direktno podržavaju one kojima je podrška neophodna.

01.

Socijalna karta

02.

Do boljeg standarda

03.

Socijalno poduzetništvo

04.

Ista prava svih invalida