Close

Politike Naše stranke | Pravda

Kaznena politika

Mi ćemo stvoriti okruženje u kojem dolazi do  krivičnog gonjenja učinilaca koruptivnih krivičnih djela, sa posebnim fokusom na krivična djela trgovine uticajem, imajući u vidu da je to „uznapredovala“ forma korupcije, kroz činjenje usluga (od zaposlenja do javnih nabavki). S tim u vezi moramo primijetiti odsustvo adekvatne kaznene politike u domenu koruptivnih krivičnih djela. Relevantne studije pokazuju da bosanskohercegovački sudovi ne ostvaruju krivičnopravnu svrhu kažnjavanja jer kazne koje izriču nemaju svrhu odvraćanja drugih od budućeg činjenja ovakvih djela.

Mi smatramo da ministarstva pravde na svim nivoima vlasti moraju izraditi smjernice kaznene politike za oblasti ne samo koruptivnih krivičnih djela već i krivičnih djela protiv spolne slobode. Ovim se neće narušiti nezavisnost pravosuđa jer se neće intervenisati u konkretne krivične predmete koji se vode pred sudovima niti će se vršiti pritisak na pojedinačne sudije već će se izreći politički stav o tome da želimo oštriju kaznenu politiku. Nadalje, potrebno je skrenuti pažnju na mogućnost izricanja kao sporedne kazne i zabrane obavljanja određene funkcije, za koju mjeru smatramo da je neophodna ukoliko se namjerava postići svrha procesuiranja koruptivnih krivičnih djela.

Ovu politiku kao i nadzor nad vladavinom prava u Bosni i Hercegovini uopšte pored ministarstava pravde mora provoditi i Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Nažalost, ovaj normativno nezavisni regulator našeg pravosudnog sistema izgubio je mnogo na svom ugledu i legitimitetu upuštanjem u političke borbe umjesto rada na svom primarnom poslu – osiguranju integriteta, nezavisnosti i efikasnosti u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Ured disciplinskog tužitelja VSTV-a nije u stanju da se izbori sa zaostatkom prijava protiv sudija i tužilaca, a mjere koje se tiču zaostataka u rješavanju predmeta disproporcionalno favorizuju rješavanje sporova male vrijednosti umjesto da se usredsrede na pitanja od suštinskog značaja za BiH kao što su privredni sporovi, ubrzanje registracija preduzeća i stečajni postupci.

Prihvatajući da je nemoguće, a i pogrešno pokušavati  ostvariti direktan politički uticaj na VSTV – to je i dovelo do problema s kojim se ovaj organ suočava- mi želimo vratiti odgovornost ministarstava pravde na svim nivoima vlasti u stvaranju pretpostavki za brže, odgovornije i  bolje pravosuđe. Mi nećemo da se resursi pravosuđa troše na to da se građanima utjeruju dugovi za neplaćene komunalne usluge i da ovaj posao treba u cijelosti ili djelimično biti izmješten iz sudova.

01.

Odgovornost

02.

Efikasnija javna uprava

03.

Bez diskriminacije