Close

Politike Naše stranke | Pravda

Odgovornost

Mi smatramo da je zadatak političkog liderstva zemlje da ponudi rješenja u sektoru pravde i zakonodavstva koje će postepeno dovesti do jačanja povjerenja građana u institucije ove zemlje, u pravdu i vladavinu prava. Smatramo da je osnovni princip od kojeg treba započeti transparentnost organa vlasti, potpuno poštovanje zakona o slobodi pristupa informacijama, uključujući pooštrene (i primjenjene) sankcije za njegovo nepoštivanje i neometan pristup informacijama istaživačkim novinarima, nezavisnim istraživačima i građanima. Tijela javne vlasti dužna su, poštujući Zakon o zaštiti ličnih podataka objaviti podatke o primanjima uposlenih u tijelima javne uprave, podatke o konkursima i zapošljavanju u svim državnim institucijama kao i onim koja se finansiraju o države.

Svi ugovori koji se tiču grantova, javnih nabavki, donacija i sponzorisanja privatnih kompanija, nevladinih organizacija i pojedinaca moraju se proaktivno objavljivati na web stranici organa koji je proveo neke od ovih aktivnosti i moraju biti dostupni na zahtjev građana. U vezi s tim je i prestanak zloupotrebe javnih sredstava u političkim kampanjama stranaka i reforma finansiranja političkih stranaka, odnosno povećanje kazni koje se izriču političkim strankama i revizija njihovog finansijskog poslovanja te pristup javnosti imenima finansijera i donatora političkih partija. Ovo mora biti prvi korak u vraćanju povjerenja građana u državu.

01.

Kaznena politika

02.

Efikasnija javna uprava

03.

Bez diskriminacije