Close

Politike Naše stranke | Održivi razvoj

ODRŽIVA ENERGETSKA POLITIKA

Sadašnje planiranje razvoja energetskog sektora u BiH je konzervativno i zasniva se na potencijalu za proizvodnju uglja i električne energije iz termoelektrana na ugalj. Ovo je vidljivo iz namjera kineskih investitora s kojima institucije BiH i FBiH otvoreno sarađuju na promociji investicija u termoelektrane i iz Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine. Ovaj dokument kreiran je iza zatvorenih vrata od strane međunarodnih konsultanata, pri čemu ova strategija ne samo da nije uključila domaće stručnjake, već je i njen pristup energetskoj efikasnosti, obnovljivoj energiji i uspostavi berze električne energije parcijalan. On nudi nekoliko različitih scenarija mogućeg razvoja energetskog sektora BiH bez opredjeljivanja i za jedan od ponuđenih pa i ne podsjeća na strategiju već na pregled situacije. Izvozna orijentacija strategije je upitne provodivosti jer se izvoz struje iz elektrana predstavlja kao njen osnov, ali ne pominje tržišta na koja će se struja moći izvoziti. Imajući u vidu savremene trendove u tretiranju prljavih tehnologija, struja se iz elektrana neće moći izvoziti na tržište EU zbog toga što će EU u godinama koje dolaze ograničiti uvoz struje koja se proizvodi iz termoelektrana što znači da su intencije naših elektroprivreda da proizvode za tržišta van EU. Zbog toga, prijeti nam rizik od „nasukanih investicija“, odnosno postrojenja koja neće moći da proizvode električnu energiju jer će biti preskupa ili će im nedostajati tržište na kojem se mogu prodati ili resursi na osnovu kojih se može proizvoditi.

Naša stranka smatra da se BiH u skladu sa svojim potencijalima, ali i međunarodnim obavezama mora odlučno opredijeliti za razvoj energetike u BiH koji uvažava njene rudne potencijale, principe održivog razvoja kao i orijentaciju prema europskom tržištu. Postojeći rudnici uglja upitne su održivosti. Tu se ne radi samo o rezervama uglja kojima BiH raspolaže, već i o činjenici da duguju iznos od 390 miliona KM Poreznoj upravi FBiH. Zbog toga, svaka strategija održivog razvoja mora poći od konsolidacije rudnika i procjene dalje isplativosti ulaganja u rudna bogatstva. Svakako da socijalni razlozi ne dozvoljavaju BiH da naprasno obustavi ili značajno umanji proizvodnju uglja, ali je nesumnjivo da je krajnje vrijeme da napustimo ugalj kao dominantan resurs za proizvodnju električne energije u BiH.

Zabrinjavajuća je činjenica da Bosna i Hercegovina u svim segmentima, pa i u energetskom, samo deklarativno zagovara pristupanje EU i poštivanje propisa i direktiva koje proizilaze iz obaveza prema EU. Nužno je, dakle, izmijeniti i nedavno predstavljenu Okvirnu energetsku strategiju BiH do 2035. godine koja nastavlja s politikom korištenja uglja kao osnovnog energenta te insistirati na preispitivanju entitetskih opredjeljenja za gradnjom novih termo blokova, posebno Kamengrada u Sanskom Mostu ili hidrocentrala na Buni i Bunici. Voda jeste resurs koji smatramo prihvatljivim u energetskoj politici, s obzirom na to da Evropa trenutno koristi skoro 100% svojih resursa za razliku od BiH gdje je ovaj postotak ispod 30%, ali smatramo da se prirodno naslijeđe mora štititi te da se odluke o gradnji novih energetskih postrojenja moraju donositi u skladu s postulatima odgovornog i integralnog planiranja, uz izrade studija uticaja na okoliš i javne debate. U principu, smatramo da su investicije u mini hidroelektrane poželjne kod onih investitora koji jamče da tehnologija mHE nema uticaj na bioraznolikost, okoliš i zaštitu kulturnog naslijeđa. Svjesni smo da naša zemlja raspolaže i rezervama uglja koje nam mogu obezbijediti određenu ekonomsku stabilnost u, npr. Tuzlanskom kantonu, ali je nužno u studije isplativosti uzeti u obzir sve parametre, pa tako i zdravlje građana, te insistirati na dugoročnom planu rada TE, odsumporavanju dimnih gasova, rekultivaciji degradiranih ugljenokopa, sanaciji ugroženih naselja te podizanju urbanog standarda kroz društveno odgovorno poslovanje ovih i sličnih kompanija.

Smatramo da je neophodno promijeniti razvojnu politiku elektroprivreda u BiH jer one ne razmatraju proizvodnju energije iz solarnih i vjetro izvora. Krupnije investicije u energetski sektor u BiH već su deset godina na čekanju. Vrijeme je da se opredijelimo za strategiju razvoja energetike koja uzima u obzir sve aspekte energetike, a ne samo ugalj i električnu energiju.

01.

Odgovorno prostorno planiranje

02.

Počnimo se baviti okolišom

03.

Pametni gradovi