Close

Politike Naše stranke | Održivi razvoj

PAMETNI GRADOVI

Pametni gradovi (smart cities) su izraz kojim se označavaju gradovi u kojima su optimizirani uslovi za život građana, između ostalog i primjenom visokotehnoloških rješenja koja su dalje omogućila značajne uštede budžetskih sredstava ali i poboljšanje ekoloških uslova.

Neka od tih rješenja odnose se na korištenje električne energije, dostupnost interneta, e-upravu, bolje usluge za turiste, regulisanje saobraćaja i javnog prijevoza i bolje komunalne usluge.

Istovremeno, u širem smislu, pametni gradovi su gradovi koji uključuju građane u procese odlučivanja kako bi usvojena rješenja bila svrsishodna, pametno koriste vlastite resurse i kao takvi su okolišno odgovorni. Gradovi u Bosni i Hercegovini su gradovi srednje veličine i uglavnom se njihov razvoj do devedesetih godina prošlog vijeka zasnivao na industriji, nerijetko teškoj i prljavoj. Također, veliki broj naših gradova imao je za današnje pojmove predimenzionirane vojne kampuse, često u svojim urbanim zonama. Danas je značajan broj i industrijskih pogona, ali i vojnih kasarni napušten i predstavlja opterećenje kako u ekonomskom, tako i u ekološkom te vizuelnom smislu. Ovakve zone, nazivaju se brownfiled zonama i u svijetu su česte njihove konverzije u eko-tehnološke parkove u kojima nove industrije, istraživački centri ali i obrazovne i kulturne institucije nalaze svoje mjesto iz kojeg šalju novi razvojni impuls gradovima.

Prednost ovakvih zona za razvoj novih poslovnih, privrednih, modernih inkubatora i akceleratora razvoja, jeste i to što su već opremljeni neophodnom infrastrukturom, kako komunalnom tako i saobraćajnom, nerijetko su pozicionirani uz najvažnije putne pravce i imaju fizičku strukturu koja se često može iskoristiti uz promjenu namjene.

Pored pametnih gradova, EU danas nagrađuje i otvara različite fondove i za zelene gradove te propisuje mjere i podrazumijeva akcione planove prema kojima se ovi gradovi mijenjaju i razvijaju. Pametna rješenja podrazumijevaju i ulaganje u visokotehnološka rješenja, što ponovo dovodi do promjena u obrazovnom sistemu naše zemlje.

01.

Odgovorno prostorno planiranje

02.

Počnimo se baviti okolišom

03.

Održiva energetska politika