Close

Politike Naše stranke | Obrazovanje

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Za razliku od evropskih zemalja, u BiH je svega 13% djece uključeno u predškolsko obrazovanje. Zbog toga je i zakonodavac manje zainteresovan za ovu oblast iako je njen značaj za socijalizaciju djece, ali i za obaveze roditelja enorman. Naša stranka pridaje veliki značaj ovom vidu obrazovanja. Stoga, mi ćemo napraviti listu porušenih objekata koji su ranije služili kao objekti za predškolski odgoj u urbanim sredinama kao i onih koji su promijenili namjenu, dok bi u ruralnim sredinama bilo neophodno organizirati vrtiće u seoskim školama ili mobilne vrtiće za koje bi područne škole mogle ustupiti po jednu nenamjenski ili nikako iskorištenu učionicu, te bi uz minimalna finansijska ulaganja ovaj oblik predškolskog odgoja bio dostupan svima.

Također smatramo da je potrebno da inkluzija marginaliziranih skupina, poput pripadnika romske nacionalne manjine, počne već na ovom nivou obrazovanja.

Mi ćemo izmijeniti i dopuniti pedagoške standarde predškolskog obrazovanja i iste  primjenjivati u radu vrtića. Izvršit ćemo strogu kontrolu primjene izmjena i dopuna pedagoških standarda predškolskog obrazovanja u igraonicama koje u nekim slučajevima preuzimaju ulogu vrtića. Insistiraćemo na tome da ove ustanove vode isključivo ljudi sa kompetencijama za oblast predškolskog obrazovanja.

Djeci koja su polaznici ovih ustanova biće dostupni sadržaji kao što su engleski jezik, ples, likovne radionice, sportsko-animacijski programi, koji se neće dodatno plaćati ako su odgajatelji i odgajateljice stručno osposobljeni za obavljanje istih. Pojačaćemo broj asistenata/volontera u radu s djecom na koje predškolske ustanove imaju pravo po Zakonu o predškolskom obrazovanju. Vrtići će na raspolaganju imati mobilne ekipe za pojačanu brigu o zdravlju djece koje će uključivati pedagoge/psihologe, ljekare, stomatologe i logopede.

01.

Moderne i kompetitivne škole

02.

Visoko obrazovanje

03.

Fondacija za naučno-istraživački rad

04.

Cjeloživotno učenje