Close

Politike Naše stranke | IT

RAST IT INDUSTRIJE

Naš cilj je stvoriti preduslove za ostvarenje rasta ICT industrije u BiH

 

U 2015. skoro 400 malih, srednjih i velikih IT kompanija zapošljavalo je 3.700 stručnjaka s ostvarenim prometom  od 352 miliona KM (Agencije za statistiku). U 2016. godini IT sektor bio je jedna o najbrže rastućih industrijskih grana u BiH s ukupnim rastom od 72%  sa i oko 150 miliona KM u ukupnom BDP-u BiH.

IT sektor u FBiH zapošljava 3.469 osoba (Zavod za statistiku FBiH). Od ukupnog broja zaposlenih u IT sektoru na nivou FBiH, 2.204 radnika je zaposleno u IT kompanijama koje su registrirane na području Kantona Sarajevo.

Prosječna neto plaća: u sektoru 62 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima) za mjesec juli 2016. godine iznosila je 1.252 KM (bruto plaća iznosila 1.960 KM) što je 50% više od prosječno ostvarene plaće u FBiH koja iznosi 832 KM; u sektoru 63 (Informacijske uslužne djelatnosti) prosječna neto plaća je nešto niža i iznosila je 966 KM (bruto 1.502 KM). Iz navedenog je evidentno da su plaće u IT sektoru znatno veće od prosjeka u FBiH.

Ali i ova industrija je značajno ugrožena zbog napuštanja BiH. Procjenjuje se da je u prethodnih godinu dana BiH napustilo cca. 150 stručnjaka (4,5% od ukupnog broja zaposlenih IT stručnjaka). U BiH procenat IT stručnjaka koji su spremni na preseljenje zbog posla, uključujući i one koji bi se preselili samo na kraće vrijeme, dostiže čak 81%. Pretpostavke za postizanje cilja ubrzanja razvoja ICT industrije direktno, a i svih drugih industrija koje su naslonjene na ICT indirektno, obuhvataju donošenje strateških, zakonskih i podzakonskih akata.

Umanjenje stope doprinosa i poreza na plaće zaposlenika koji rade istraživanje i razvoj novih proizvoda čije je intelektualno vlasništvo registrirano u BiH. Ovim bi se stimulisalo izdvajenje značajnijih sredstva u razvoj što će kao rezultat imati kreiranje velikog broja novih kao i unapređenje postojećih proizvoda. S druge strane, uvođenjem mehanizama evidentiranja intelektualnog vlasništva u koje je investiran novac, kao preduvjet za ostvarivanje olakšica, BiH stvara osnov za praćenje tokova intelektualnog vlasništva, na taj način sprečavajući nekontrolisan odliv znatne vrijednosti van BiH.

Obezbijediti sredstva za aktivne mjere zapošljavanja u IT industriji putem doškolovavanja za poslove nižeg stepena složenosti za poznate poslodavce. Subvencije bi se obezbjeđivale za kompanije koje bi izvršile zapošljavanje minimalno do godinu dana. Potrebnu obuku bi definisao potencijalni poslodavac, u saradnji s verifikovanim centrima za obučavanje. Obavezu učešća u edukaciji imali bi eksperti iz firme poslodavca, a plaćanje organ uprave 50% – i radnik  50% nakon što se zaposli.

01.

Internet za svako domaćinstvo

02.

E-uprava

03.

IT obrazovanje, istraživanje i razvoj

04.

Strategija za IT sektor