Close

Politike Naše stranke | Socijalna sigurnost

SOCIJALNA KARTA

Federalni zavod za statistiku sakuplja podatke o broju korisnika usluga socijalne zaštite dok je Federalno ministarstvo branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata stvorilo registar korisnika naknada koje se po osnovu statusa branitelja, odnosno ratnog vojnog invalida dodjeljuju korisnicima.

Ono što je logičan naredni korak, kojeg se vlasti u BiH ustručavaju poduzeti, je izrada socijalne karte. Ona bi vodila izjednačavanju prava koja postoje kod različitih korisnika socijalne zaštite. Socijalna karta bi nam omogućila da znamo kojim kategorijama stanovništva treba ponuditi subvencioniranu cijenu grijanja, gradskog prevoza i drugih komunalnih usluga, kojim pripadnicima boračke populacije je neophodna socijalna pomoć. Omogućila bi nam i bolje praćenje trendova siromašenja, odnosno izlaska iz siromaštva u različitim kategorijama stanovništva.

Socijalna karta bi omogućila ne samo bolje ciljanje socijalne politike i državnih sredstava, već i ono što Naša stranka vidi kao osnovni cilj ovih politika, a to je povećanje inkluzije marginaliziranih i ranjivih grupa i korištenje socijalne politike kao šanse za uključivanje svih potencijala društva u razvoj.

01.

Do boljeg standarda

02.

Tržište socijalnih usluga

03.

Socijalno poduzetništvo

04.

Ista prava svih invalida