Close

Politike Naše stranke | Socijalna sigurnost

SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO

Socijalno poduzetništvo je dokazano dobra praksa inkluzije marginalnih i ranjivih grupa u tržište rada. Ono u BiH ima tradiciju koja datira još iz perioda između dva svjetska rata i odnosi se na zapošljavanje ili obuku teže zapošljivih kategorija stanovništva kao što su, primjera radi, gluhi, ali i druge osobe s različitim vrstama i stepenom invaliditeta.

Unatoč dobroj tradiciji, Bosna i Hercegovina danas, izuzev skromne promocije ove prakse i strateških dokumenata, radi jako malo na njegovom razvoju.

Prvi korak bit će nam pokretanje Ministarstva za poduzetništvo, obrt i razvoj da u saradnji s Ministarstvom za rad i socijalnu politiku FBiH donese Zakon o socijalnom poduzetništvu na osnovu iskustava susjedne Srbije, ali i Italije. Prihvatljivo je i uređivanje ove materije kantonalnim propisima.

01.

Socijalna karta

02.

Do boljeg standarda

03.

Tržište socijalnih usluga

04.

Ista prava svih invalida