Close

Politike Naše stranke | Zdravstvo

BRŽE DO ZDRAVLJA

Da bi se pristupilo rješavanju jednog od najvećih problema koji frustrira pacijente i građane u BiH, a to su liste čekanja na preglede, neophodno je podići svijest ljekara o troškovima zdravstvenih usluga kako bi se spriječio broj neopravdanih zdravstvenih intervencija.

Liste čekanja problem su čiji je osnovni generator loša organizacija rada. Ovaj problem naročito pogađa siromašne građane, odnosno one bez dopunskog/dodatnog zdravstvenog osiguranja koji nisu u mogućnosti izbjeći liste čekanja na preglede tako što će platiti usluge u privatnim zdravstvenim institucijama. Mi smatramo da se radi o rješivom problemu s tim što shvatamo da njegovi uzroci leže u kompleksnoj interakciji između nekoliko faktora.

To su:

  • Zastarjela, nepouzdana i neredovno servisirana oprema;
  • Netransparentan izbor dobavljača opreme koji daje povoda za sumnje u korupciju i s tim u vezi odsustvo planiranja nabavke opreme;
  • Broj uputnica za specijalističke dijagnostičke preglede koje ljekari izdaju;
  • Broj ljekara u javnom sektoru koji je nedovoljan i koji ima trend smanjivanja;
  • Nagomilavanje specijalističkog kadra koji nije iskoristiv;
  • Nedovoljno korištenje javno-privatnog partnerstva.

Mi želimo riješiti ovaj problem tako što će menadžmenti zdravstvenih ustanova pristupiti izradi akcionih planova s akcentom na različite aspekte navedenih problema.

Prioritetno je da se zavodi javnog zdravstva kao i Agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost uključe u pitanje nadzora rada nad opremom koja se koristi u radiološkim, nuklearno-medicinskim, dijagnostičkim i drugim tretmanima. Želimo da kvalitet servisiranja i plan nabavke opreme bude na najvišem nivou.

Trend opadanja broja ljekara u javnom sektoru teško je zaustaviti zbog velike mobilnosti, ali i stručnosti koju naš ljekarski kadar ima. Ono što nudimo jest bolja organizacija rada i mogućnost rada i u državnom i u privatnom sektoru bez ograničenja, izuzev onih koja proizilaze iz profesionalne odgovornosti za liječenje pacijenata.

Nadalje, problem nagomilavanja, odnosno deficita specijalističkog kadra u određenim oblastima, složen je problem koji je rezultat pogrešnog menadžmenta u zdravstvu. Mi smatramo da je strateško planiranje specijalizacija i provođenje ovih planova način da se zaustavi nagomilavanje kadra koji nije iskoristiv. Ali, mi ne smatramo da je aktuelni pristup rješavanju listi čekanja koji se – tamo gdje uopće postoji – svodi na identifikovanje kapaciteta u privatnim zdravstvenim ustanovama i upućivanje pacijenata u iste dovoljan. Ta mjera će dati rezultat tek onda kada iskoristimo sve druge naprijed navedene mogućnosti za rješavanje ovog problema. Također, mi želimo da ministri zdravstva, kao i menadžment bolnica budu politički odgovorni za rješavanje ovog problema i želimo da se kantonalnim skupštinama i zdravstvenim savjetima općina podnose izvještaji o rješenju ovog problema.

01.

Paket osnovnih usluga

02.

Efikasnije uprava

03.

Preventivna zaštita

04.

Zdravstveni turizam