Close

Politike Naše stranke | Zdravstvo

PREVENTIVNA ZAŠTITA

Prevencija i ulaganje u preventivnu zaštitu jedan su od temelja održivog zdravstvenog sistema. Trenutno, u oblasti javnog zdravstva ulažemo nedovoljno sredstava da bi programi prevencije imali ikakvu svrhu. Stoga, zalažemo se prije svega za programe zdravstvenog opismenjavanja građana. Ovi programi imaju svrhu da smanje ili iskorijene neke od postojećih negativnih praksi kao što su olako posezanje za antibioticima, neracionalna upotreba lijekova, izbjegavanje vakcinacije djece, pribjegavanje nadriljekarstvu, korištenje suplemenata upitnog djelovanja, suzbijanje upotrebe duhanskih proizvoda, alkohola i narkotika i gojaznost djece. Mi smatramo da je vakcinacija djece protiv najopasnijih zaraznih i drugih oboljenja jedan od prioriteta javnog zdravstva i namjeravamo ograničiti nevakcinisanoj djeci pristup javnom obrazovanju kako bismo bili sigurni da će se vakcinacija desiti.

01.

Paket osnovnih usluga

02.

Efikasnije uprava

03.

Brže do zdravlja

04.

Zdravstveni turizam