Close

Politike Naše stranke

INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE

Naše političko opredjeljenje je razvijati ICT kao podlogu/preduslov za normalan život i razvoj BiH. Realizacijom politike ostvariće se sljedeći ciljevi:

 • Obezbijediti internet do svakog domaćinstva
 • Postići rast ICT industrije
 • Uspostavljanje e-uprave i e-tržišta
 • Podići stepen zaštite životne sredine
 • Poboljšati obrazovnu strukturu za razvoj sektora ICT

 

Politika će se pored budžetskih sredstava finansirati i drugim izvorima fnansiranja s fokusom na EU fondove (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF, Okvirni program za istraživanje i inovacije – Horizont 2020, Erasmus+, „WiFi4EU” besplatne bežične pristupne tačke na javnim mjestima. Glavni politički cilj je da se do 2022. godine postigne visok stepen dostupnosti širokopojasnog interneta, informatizacije/digitalizacije i transparentnosti javne uprave, rasta ICT industrije i obrazovne strukture.

Politika NS prati „Digitalnu agendu za Evropu“ prilagođenu BiH, koja ima za cilj: „stvaranje održivih ekonomskih i socijalnih koristi od digitalnog jedinstvenog tržišta temeljeno na brzom, sigurnom internetu i interoperabilnim aplikacijama“. „Digitalna agenda za Evropu“ je među sedam vodećih inicijativa ekonomske strategije Evropa 2020  čime se pokazuje značaj koji IKT ima u razvoju moderne ekonomije.

Cilj Digitalne agende za Europu je omogućiti građanima i poslovnim subjektima da najbolje iskoriste digitalne tehnologije, jer npr. digitalna privreda EU raste za 12 % svake godine.

Stubovi Digitalne agende su:

 1. Vitalno jedinstveno digitalno tržište;
 2. Interoperabilnost i standardi;
 3. Povjerenje i sigurnost;
 4. Brzi i ultra brzi pristup internetu;
 5. Istraživanje i inovacije;
 6. Poboljšanje digitalne pismenosti, vještina i inkluzije;
 7. Koristi od informacijsko-telekomunikacijskih tehnologija za EU društvo.