Close

Politike Naše stranke

SOCIJALNA SIGURNOST

I pored značajnih sredstava koja se u Bosni i Hercegovini izdvajaju za socijalne potrebe postoji konsenzus stručnjaka o tome da socijalne politike ne vode ka iskorjenjivanju siromaštva, smanjenju broja ljudi koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno ne služe adekvatno podršci najugroženijim dijelovima stanovništva. Ovo je rezultat pogrešnog ciljanja socijalne pomoći čiji se neproporcionalno visoki udio troši na one koji nisu u stanju socijalne potrebe. Ono što je potrebno jeste bolja koordinacija među organima koji se bave pružanjem socijalnih usluga na svim nivoima vlasti.