Close

Politike Naše stranke

ZDRAVSTVO

Nezadovoljstvo zdravstvenih djelatnika, njihovo napuštanje BiH, narušavanje prava pacijenata, esencijalna lista lijekova, liste čekanja, neujednačenost zdravstvene zaštite u FBiH te visoka dugovanja zdravstvenih fondova ozbiljna su pitanja kojima nije posvećena gotovo nikakva pažnja. Umjesto toga, resorna tijela na svim nivoima vlasti su se bez značajnijeg uspjeha bavila rashodovnom stranom javnog zdravstva. Planirala su da usvoje zakone o finansijskoj konsolidaciji zdravstvenih ustanova i zdravstvenih fondova (čime bi smanjile dug koji po najradikalnijim procjenama doseže i do 700 miliona €), da smanje troškove zdravstvenog sistema u cjelini, kao i da pređu na model finansiranja zdravstvenih fondova iz budžeta, a ne kao što je to do sada slučaj, iz doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Tamo gdje su uštede napravljene, to je urađeno uz značajan otpor zdravstvenih radnika kao i nezadovoljstvo pacijenata koji s pravom primjećuju da je kvalitet zdravstvene zaštite u opadanju. To potvrđuju i podaci Lancet Indeksa po kojem je BiH rangirana na 76. mjesto po kvaliteti zdravstvene zaštite u svijetu, iza Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore. U Bosni i Hercegovini na 10.000 stanovnika dolazi 16 ljekara, što je predzadnji prosjek u regionu (iza BiH je jedino Albanija). U BiH je u porastu stopa smrtnosti novorođenčadi, dok su stopa smrtnosti od kardiovaskularnih oboljenja i prevalencija raka dojke među najvišima u Evropi.

U situaciji u kojoj i građani i zdravstveni radnici gube povjerenje u sistem zdravstvene zaštite, Naša stranka želi ponuditi mjere i postupke koji će dovesti do njenog značajnog poboljšanja.